slider_rand

 

Samen sterk voor kinderen

Samen kunnen we een verschil maken in het leven van kinderen. Juist omdat zij kwetsbaar zijn, en juist omdat kinderen de generatie van morgen is, willen we voor hen opkomen. We luisteren naar hun stem en we pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Kinderen hebben toekomst.

Het leven tot volle bloei laten komen

U kunt op een heel bijzondere manier kinderen een betere toekomst geven: door Asian Foundation op te nemen in uw testament. U bepaalt met een testament zélf wat er later met uw bezit gebeurt. Het is goed om daar over na te denken en fijn om te weten dat alles goed is geregeld. En hoe mooi is het om nu te leven in het beseft dat u ook in de toekomst bijdraagt om het leven van kinderen tot volle bloei te laten komen!

Bij de notaris voor uw erfenis

Een testament maakt u bij de notaris van uw keuze. Tijdens een eerste gesprek vraagt hij of zij wat uw wensen zijn, en wat uw persoonlijke situatie is (bijvoorbeeld: hebt u kinderen, bent u gehuwd, hebt u een eigen huis). Vervolgens maakt de notaris een ontwerp-testament voor u.

Als u tevreden bent over de inhoud, ondertekent u samen met de notaris het testament. Pas dan is het geldig. U kunt een testament overigens altijd weer veranderen of herroepen. Dat moet op dezelfde manier als het maken van een testament: ondertekening door u en de notaris.

Erfstelling of legaat, aan u de keuze

1. Erfstelling

U kunt Asian Foundation opnemen in uw testament als (mede)erfgenaam. Dit heet erfstelling. Asian Foundation ontvangt dan (een percentage van) uw nalatenschap. U beslist zelf van te voren welk percentage dat dan is.

2. Legaat

Wilt u Asian Foundation niet tot erfgenaam maken, maar wel in je testament opnemen, dan kunt u voor een legaat kiezen. Met een legaat stelt u vast welk geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) u nalaat aan Asian Foundation.

 

Asian Foundation betaalt geen belasting over uw erfenis

Of het nu om een groot of klein bedrag gaat, we dragen er zorg voor dat het terecht komt bij de kinderen die uw hulp het hardst nodig hebben. Asian Foundation hoeft over uw gift geen belasting te betalen. De reden hiervoor is dat Asian Foundation valt onder de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wij zijn dus een goed doel dat door de belasting is goedgekeurd.

 

Persoonlijk contact met Asian Foundation

Okke Huising, fondsenwerver voor Asian Foundation, wil graag met u in contact komen om uw wensen rondom een erfenis te bespreken. Samen kijkt u hoe u kunt bijdragen aan de toekomst van kinderen in ontwikkelingslanden. Bel geheel vrijblijvend om een afspraak te maken naar +31(0)6 10775969.